Profile

 • Telephone
  (not set)

 • Interests
  (not set)

 • Address
  (not set)

 • Biography
  Công ty xây dựng nhà yến Bảo Quyên cam kết với các chủ đầu tư tại Huế: Trong 12 tháng đầu tiên kể từ ngày bật máy, số lượng chim tối thiểu đạt được sẽ là 500 và số lượng tổ từ 100 tổ yến trở lên!
  Nếu như không đạt đúng số tổ đã cam kết với bà con, công ty Bảo Quyên sẽ bồi thường 100% giá trị hợp đồng và hoàn toàn KHÔNG lấy lại thiết bị lắp ráp trong nhà chim.Bà con chỉ cần thanh toán trước 80% giá trị hợp đồng, 20% còn lại chỉ thanh toán khi đạt đúng số tổ sau 12 tháng.

 • Receive Email Updates
  No, don't send me emails